Novo Tono : "Panorama paradise"(Alida, Creativeman, 1996)

1- Introduction (1:13)
2- Toku no Kassai (2:31)
3- Koko kara no Shuppatsu (4:14)
4- Owaranai Uzumaki (4:11)
5- Sasaekirenai Kurasa (4:07)
6- Dynamite Summer (3: 35)
7- Yume no Hanshu (3:56)
8- Robot Rondo (2:48)
9- Hakujitsumu (2:15)
10- Angel (1:46)
11- Yohaku no Uta (2:28)
12- Umi e Iko (4:07)
13- Moichido Nemuro (4:39)

Novo Tono :

Seiichi Yamamoto: guitar, acoustic guitar, vocal
Otomo Yoshihide: turntables, guitar, backing vocal
Phew: vocal
Naoko Etoh: piano, keyboards, backing vocal
Yusuke Nishimura: bass, acoustic guitar (9), backing vocal
Masahiro Uemura: drums, percussion, backing vocal

Guests :

Hiroaki Fujimura: banjo (2)
Yuji Katsui: violin (4, 6, 7)
Hiroyuki Nagashima: edit. (2, 11)

NOW

Aucun commentaire: