Osamu Matsumoto : "Wahoo"

(LoveDog, 2002)

1-Sora ni Keii, Chi niwa Doku, Kokoro ni Heiwa (5:10)
2-Kosaten no Muko (8:02)
3-Sakuso suru Jiga (3:02)
4-Wahoo (6:00)
5-Ido suru Mojiban (5:48)
6-1963 (7:06)
7-Tasogare no Vaudeville (6:08)
8-Ninjin, Gobo, Hakusai (2:41)

musicians :

Osamu Matsumoto (1-8): trombones, pianica, voice, euphonium
Yasuhiro Yoshigaki (1-7): drums, percussion, voice
Kumiko Takara (1, 2, 4-7): percussions, marimba, vibraphone, voice
Hiroaki Mizutani (1, 2, 4-7): contrabass, electric bass, voice

NOW

Aucun commentaire: